Travno seme Royal blue

Opis: mešanica vrst primerna za travnate površine na rekreacijskih, poslovnih in okrasnih območjih na osnovi mnogocvetne ljuljke in travniške latovke ameriškega izvora močne temnozelene barve. Ima odlično zasnovo listov in boljšo odpornost na najpogostejše poletne bolezni ter poletno sušo. Značilen je enoten in gost videz z ozko listno strukturo ter temno barvo.

Obdobje setve: februar-junij in zadnje tedne avgusta – oktober
Doziranje: 45 g/m2