LAS SSD SAVINJSKI CENTER ZA FIZIKALNE ANALIZE TAL

Naše podjetje je skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo ter dvema drugima partnerjema vključeno v projekt LABORATORIJ ZA FIZIKALNE ANALIZE TAL. Namen operacije je nadgraditi obstoječe in razviti nove programe za doseganje višje kakovosti življenja. Operacija bo omogočila, da bodo uporabniki namakalnih sistemov lahko opravili potrebne analize tal, ki so ključnega pomena za pravilno izvajanje namakanja. Skozi ostale aktivnosti operacije se bodo izobrazili ter razumeli osnovne zakonitosti izvajanja namakanja. Nestrokovno izvajanje lahko namreč zelo negativno vpliva na kakovost in količino pridelka, poveča se poraba vode ter možnost izgub vode v podtalje, s čimer se lahko izpirajo rastlinska hranila (npr. nitrati) in ostanki sredstev za varstvo rastlin.

Več informacij na https://www.ihps.si/las-ssd-savinjski-center-za-fizikalne-analize-tal-savinjska-tla/