Reference

ZA VAS SMO PROJEKTIRALI ŽE VEČ KOT 3500 ha NAMAKALNIH SISTEMOV!!!

 • EVROSAD D.O.O. Krško, oroševalni in namakalni sistemi
 • SADJARSTVO MIROSAN, oroševalni in namakalni sistemi
 • SADJARSTVO BLANCA, namakalni sistemi
 • INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO Slovenije, namakalni sistem posodobitev
 • KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, posodobitev
 • SADJARSKI CENTER BILJE, oroševanje proti pozebi
 • HMELJ DORNAVA, namakalni sistemi
 • KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, oprema za namakanje
 • izdelava HIDRANTNEGA omrežja Komenda
 • izdelava HIDRANTNEGA omrežja Naklo
 • izdelava HIDRANTNEGA omrežja Cirkovce – NAMAKALNI SISTEM z več uporabniki
 • izdelava HIDRANTNEGA omrežja Drevesnica Omorika
 • izdelava HIDRANTNEGA omrežja Fram – Rače
 • nasad jabolk, hrušk Globoko – Piršenbreg, oroševalni in namakalni sistem z več uporabniki
 • nasad jabolk AVSTRIJA, oroševalni sistem
 • nasad breskev AVSTRIJA, namakalni sistem
 • nasad jabolk Ljutomer, namakalni in oroševalni sistem
 • nasad jabolk Prosenjakovci, namakalni sistem
 • sadovnjak Rateče, črpališče, izgradnja primarnih vodov – NAMAKALNI SISTEM z več uporabniki
 • nasad jabolk Slovenska Bistrica, oroševalni sistem
 • nasad jabolk Fokovci, oroševalni sistem
 • nasad jabolk Artiče, namakalni sistem
 • nasad jabolk Mirna peč, oroševalni in namakalni sistem
 • nasad granatnega jabolka Nova Gorica, kapljični namakalni sistem
 • nasad kakija Koper, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad konoplje Sečovlje, TAPE kapljično namakanje
 • nasad oljk Koper, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad oljk Koper, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad oljk Ankaran, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad oljk Portorož, podzemni kapljični sistem
 • nasad aronije Dobrna, točkovni kapljični namakalni sistem
 • nasad aronije Nova Cerkev, točkovni kapljični namakalni sistem
 • nasad sibirskih borovnic Rimske terme, kapljični namakalni sistem
 • nasad sibirskih borovnic Sv. Jurij ob Ščavnici, kapljični namakalni sistem
 • nasad sibirskih borovnic Semič, kapljični namakalni sistem
 • nasad breskev Celje, mikronamakanje z razpršilci
 • namakanje kostanjev  Marija Reka, podzemni kapljični sistem
 • namakanje orehov Braslovče, podzemni kapljični sistem
 • namakanje sibirskih borovnic Rimske Toplice, kapljični namakalni sistem
 • namakanje jagod Gorenja vas, TAPE kapljični sistem
 • oroševanje z razpršilci KAMNOLOM Andraž
 • namakanje sadovnjaka Mladinski dom Maribor kapljično namakanje
 • nasad jabolk Petrovče, kapljični namakalni sistem
 • rastlinjaki – mikrorazpršilci  Kog
 • nasad jabolk Evrosad d.o.o., kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Vitomarci, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Ponikva, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Krško, fertigacija in avtomatizacija
 • nasad jabolk Bizeljsko, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Spodnje Gorče, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Krka, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Rimske Toplice, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Podvrh,kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Globoko, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Koprivnica, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Ljutomer, kapljični namakalni sistem
 • nasad vinograda Brežice, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad kakijev Koper, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad granatnega jabolka Nova Gorica, kapljični namakalni sistem
 • nasad špargljev Podvin pri Polzeli, kapljični namakalni sistem
 • nasad jabolk Ljutomer, oroševanje kot zaščita proti škodljivcem
 • nasad hrušk Prebold, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad češenj Ajdovščina, podzemni kapljični namakalni sistem
 • večje število hmeljišč po Sloveniji, kapljični namakalni sistemi in podzemni kapljični sistemi
 • nasad lesk Sveti Jurij ob Ščavnici, podzemni kapljični namakalni sistem
 • nasad orehov Dobrova Celje, podzemni kapljični sistem ROOTGUARD
 • nasad orehov Braslovče, namakanje z mikrorazpršilci
 • nasad oljk Vrsar- Hrvaška, podzemni kapljični namakalni sistem ROOTGUARD
 • nasad oljk Portorož, podzemni kapljični namakalni sistem ROOTGUARD
 • gojišče za polže Grajska vas, mikronamakanje
 • gojišče za polže Podlog v Savinjski dolini, mikronamakanje
 • gojišče za polže Gotovlje, mikronamakanje
 • gojišče za polže Šmartno ob Paki, mikronamakanje
 • gojišče za polže Ankaran, mikronamakanje
 • Giant king grass, Afrika – Gambija, kapljično namakanje in črpališče
 • nasad bezga, Avstrija, kapljični namakalni sistem
 • koruza Orla vas, kapljični namakalni sistem
 • koruza Krško, kapljični namakalni sistem
 • poljedelstvo Rače, primarni vodi + rolomat za namakanje
 • nasad asimine, Sveti Jurij ob Ščavnici, podzemni kapljični namakalni sistem
 • namakalni sistemi v hmeljiščih – Savinjska
 • nasad ameriških borovnic Šmartno pri Litiji, kapljični namakalni sistem,
 • nasad ameriških borovnic Slovenj Gradec, kapljični namakalni sistem
 • nasad sibirskih borovnic Muta, kapljični namakalni sistem
 • drevesnica Biotehniška fakulteta Maribor, namakalna oprema
 • drevesnica Podgorci, kapilarno namakanje
 • drevesnica Maribor, kapilarno namakanje
 • rastlinjak Stranice, namakalna oprema – mikrorazpršilci
 • rastlinjak Kog, mikrorazpršilci, TAPE cevi, rolomati
 • senčnica za lončnice Žalec, namakanje z mikrorazpršilci
 • maneža Gotovlje, namakanje z razpršilci
 • maneža Konjeniški klub Celje, namakanje z razpršilci
 • maneža Štore, namakanje z razpršilci
 • maneža Domačija Lušina Škofja Loka, namakanje z razpršilci
 • nogometno igrišče NK Metlika, POP-UP razpršilci
 • nogometno igrišče, Cankova, POP-UP razpršilci
 • nogometno igrišče, Kuzma, POP-UP razpršilci
 • zelenica AERODROM MARIBOR, POP-up razpršilci
 • zelenica Celje, POP-up razpršilci
 • zelenica Ločica ob Savinji, POP-up razpršilci
 • zelenica Parižlje, POP-up razpršilci
 • zelenica Kamnik, POP-UP razpršilci
 • zelenica Nazarje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Letuš, POP-UP razpršilci
 • zelenica Žalec, POP-UP razpršilci
 • zelenica Rakovlje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Šmartno pri Slovenj Gradcu, POP-UP razpršilci
 • zelenica Polzela, POP-UP razpršilci
 • zelenica Preserje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Parižlje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Latkova vas, POP-UP razpršilci
 • zelenica Maribor, POP-UP razpršilci
 • zelenica Polževo, POP-UP razpršilci
 • zelenica Celje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Šempeter, POP-UP razpršilci
 • zelenica Mozirje, POP-UP razpršilci
 • zelenica Cankova, POP-up razpršilci
 • zelenica Spodnje Gorče, POP-UP razpršilci
 • zelenica Šempeter, POP-UP razpršilci
 • zelenjavni vrt Tabor, kapljični namakalni sistem
 • zelenjavni vrt Parižlje, kapljični namakalni sistem
 • zelenjavni vrt Zgornje Roje, kapljični namakalni sistem
 • zelenjavni vrt Bertoki, kapljični namakalni sistem
 • zelenjavni vrt Letuš…
 • sodelujemo z Evrosad d.o.o.,  Sadjarstvo Mirosan d.o.o., Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kmetijski inštitut Slovenije, različni Vrtnarski centri, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,…