Projektiranje namakalnih sistemov

Vsak namakalni sistem je svojevrstna živa enota, potrebno ga je obravnavati individualno in prilagoditi njegove sestavne dele Vašim željam in potrebam ter hkrati upoštevati fizikalne možnosti same izgradnje, da bo le-ta na koncu zagotavljala kvaliteten in cenovno zanimiv namakalni sistem z dolgo življenjsko dobo.

D:CAD_DOKUMENTSmastnak_srecko Model (1)

Najpomembnejši je vodni vir, izhajati začnemo iz njega. Nato preverimo teksturo zemlje, ki vpliva na pravilno izbiro kapljične cevi, razmik med kapljači in vrsto kapljača. Nato sledi izračun potrebne pluvimetrije namakanja. Glede na vodni vir izberemo primerno filtrirno napravo, če je le-ta potrebna. Glede na izdatnost vodnega vira izračunamo maksimalno kapaciteto črpanja in izberemo primerno črpalko in zasnujemo velikost namakalnega sektorja. Nato začnemo s projektiranjem primarnih vodovodnih cevi, katere dimenzije izračunamo glede na pretok vode skozi njih. Počasi naš projekt dobiva podobo, katero z modernimi računalniškimi programi izrišemo na papir na katerem izrišemo tudi način montaže vsega materiala, kar omogoča monterju enostavno montažo, katero po navadi zagotovijo kmetje sami. Na podlagi izrisa pripravimo popis in ponudbo za dobavo materiala za izgradnjo namakalnega sistema.

Projekt je pomemben tudi kot garant za pravilno delovanje, saj ste kot investitor in bodoči uporabnik namakalnega sistema o vseh njegovih detajlih v naprej seznanjeni. Menimo, da je sodelovanje na način popolne asistence bodočemu investitorju pomembno za obojestransko zadovoljstvo in nadaljnje sodelovanje.

Projektna dokumentacija o namakalnem sistemu je pripravljena na način, ki ga zahtevajo postopki pridobitve vodnega dovoljenja in odločbe o uvedbi agromelioracije ali kandidiranju na javnih razpisih za pridobitve nepovratnih sredstev.