PROJEKT LAS LFA

Naše podjetje je skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo ter dvema drugima partnerjema vključeno v projekt LABORATORIJ ZA FIZIKALNE ANALIZE TAL, s katerim bo omogočena izvedba praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pomenu fizikalnih lastnosti tal za namakanje ter posledično strokovnem izvajanju namakanja. Več si lahko preberete na http://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/las-ssd-lfa-laboratorij-za-fizikalne-analize-tal/