Oroševanje proti pozebi

Pozeba je ena izmed ekstremnih klimatskih razmer, ki nam lahko v nekaj urah vzame celoletni pridelek sadja. Zato je zaščita proti pozebi na področjih, kjer se le-ta večkrat pojavlja zelo pomembna in se nam lahko investicija v sistem za oroševanje proti pozebi popolnoma povrne že v prvem letu. Sistem oroševanja pa ima še eno prednost uporabe in sicer možnost namakanja v poletnih mesecih s katerim imate velik vpliv tudi na obarvanost plodov, kot pomembni dejavnik kakovosti jabolk.

proti_pozebi_1

Če fizikalno povzamemo sistem delovanja, je oroševanje način zaščite proti pozebi, kjer se celoten sadovnjak pokrije z umetno ustvarjenim dežjem. Zaradi negativnih temperatur okolice se dodana voda ohlaja, zmrzuje in se nalaga po vseh delih rastline. Orošene dele dreves (deblo, veje, cvetove) pokrije ledena prevleka, ki ostane prisotna toliko časa, dokler se temperatura zraka ponovno ne zviša nad 0oC. Ob ohlajanju dodane vode in nato ob nastajanju ledu se sprošča toplota, ki se prenaša deloma na cvetove, deloma pa v zrak v svoji okolici in v tla, ter s tem zaščiti cvetove pred pozebo. Zelo pomembno je da vodo dodajamo ves čas, ko je temperature nevarno pod 0oC.

Jablane so v različnih razvojnih fazah različno občutljive. V literaturi lahko zasledimo, da lahko jablana v razvojni fazi E-E2 prenese – 5oC, v fazi F2 do -2oC, v fazi H do -1.5oC. Ostale sadne vrste so na pozebo še bolj občutljive in jih je potrebno oroševati že pri 0oC.

V praksi se je izkazalo, da moramo za kvalitetno zaščito proti pozebi dodajati vsaj 4mm padavin vsako uro, kar znaša vsaj 40m3/h na hektar sadovnjaka. S takšno kapaciteto lahko sadovnjak ščitimo do – 8 oC. V primeru pojava sočasnega vetra pa je potreba po kapaciteti oroševanja še večja.

Stopite v kontakt z nami in ponudili Vam bomo najboljšo rešitev za vaš sadovnjak.

Po ogledu Vam bomo svetovali o tehničnih možnostih izgradnje oroševalnega sistema za Vaš primer. Pogovorili se bomo o razporeditvi razpršilcev glede na izvedbo Vašega sadovnjaka (medvstna razdalja, razdalja med drogovi proti točne mreže) in izbiri primernih protipozebnih razpršilcev glede na vašo razporeditev. Temu sledi izračun porabe vode in dimenzioniranje primarnih cevovodov in črpališča.