Podzemno kapljično namakanje

Sistem podzemnega kapljičnega namakalnega sistema je v principu zelo podoben nadzemnemu. Razlika je predvsem v kapljični cevi, ki je zasnovana tako, da preprečuje vdor korenin v kapljač. Ta revolucionarna iznajdba podjetja IRRITEC S.p.A. se imenuje »ROOTGUARD kapljična cev«.

dscn1834

Kapljična cev je v območju kapljača obdana s posebno snovjo, ki je rastlinam in živalim neškodljiva snov in se enakomerno sprošča ter zagotavlja v neposredni bližini kapljača dovolj veliko koncentracijo, ki odvrača korenine v druge smeri.

Kapalna cev se glede na vrsto rastline položi pod zemljo v vrsti pod sadikami ali pa v medvrstnem prostoru na globini od 25 do 30 cm. Izgub vode pri tem sistemu praktično ni, zato privarčujemo tudi do 20% vode v primerjavi z nadzemnim kapljičnim namakanjem in tudi več kot 50% v primerjavi s klasičnem namakanjem z oroševanjem.

V primeru enake količine dodane vode, je pri podzemnem kapljičnem namakanju za 46% večji volumen namočene zemlje kot pri nadzemnem kapljičnem namakanju!

Razporeditev vode 10 ur po eno urnem zalivanju:

podzemno

Zakaj podzemno kapljično namakanje?

 • VEČJI PRIDELEK
  Vodo in hranila dostavimo direktno do korenin, s tem zagotovimo zdravo rast rastlin in zmanjšamo vodni stres.
 • SPODBUJA RAST KORENIN
 • BOLJ ZDRAVA HRANA
  Površina in rastlinska odeja ostaneta suha, s tem je zmanjšana možnost okužbe z glivičnimi bolezni.
 • MANJ PLEVELA
  Suha površina zavira rast plevela.
 • BOLJŠA PREZRAČENOST TAL
  Fini talni delci se ne izpirajo iz talnega profila. Zbitje zemlje se zaradi namakanja ne pojavi, s tem je boljša rast rastlin.
 • SUHA POVRŠINA ZEMLJE
  Vsi agrotehnični ukrepi so možni ves čas, tudi v času obratovanja namakalnega sistema.
 • DALJŠA ŽIVLJENSKA DOBA SISTEMA
  Turbulentni tok v kapalnih ceveh in dobro obstojni polimeri, s katerih so narejene cevi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Če so namakalne cevi položene pod zemljo so zaščitene pred škodljivimi vplivi UV svetlobe in nihanja temperature.
 • PRIHRANEK VODE IN S TEM ENERGIJE
  Izguba vode zaradi transpiracije, površinskega odtoka in vpliva vetra je pri podzemnem namakalnem sistemu izločena.
 • MANJ SOLI V ZEMLJI
  Z vsakim dodajanjem vode v zemljo dodajamo tudi soli. Manj vode pomeni tudi manj soli.
 • MANJ DELA IN STROŠKOV Z VZDRŽEVANJEM
  Namakalni sistem je postavljen trajno v zemlji in ne zahteva nobenega dela s postavitvijo v vsaki rastni sezoni. Možnost gnojenja – fertigacije, manj glivičnih bolezni in plevela pomeni manj dela in stroškov skozi rastno sezono.
 • ZUNANJI VIDEZ
  Kompleten namakalni sistem je skrit v zemlji in s tem ne moti videza pokrajine.